Categoria: Minucciu

Autore sulla vita Sandonatese

Cùmu ghèramu, quànnu ‘nsièmi sàpièmu rìri, sfùtti e chjànci.

Luigi Bisignani     MINÙCCIU BBÌ CÙNTA; Cùmu ghèramu, quànnu ‘nsièmi sàpièmu rìri, sfùtti e chjànci.   Càru “Giùrnàli I Sàntudunàtu”. Pìrdùna sì mì pìu à cùnfidènza ì t’ànnummìnà ccà pàrlàta dò paìsi. Piènzu c’òn ti ccì piàsi e c’ò puòzzu fa, vìstu cà sù bell’ànni c’ògni tàntu nnì scùntàmu e nnì truvàmu à pàrlà …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/06/09/cumu-gheramu-quannu-nsiemi-sapiemu-riri-sfutti-e-chjanci/

Mìnuccièddhu bbì cùntadi: Màlacàrni

Luigi Bisignani Dopo un po di tempo rieccoci con una nuova PARMARIA inviatami dal nostro ormai conosciuto amico e paesano Minucciu e mi faccio un’immmenso piacere a farvela leggere .     Mìnuccièddhu bbì cùntadi: Màlacàrni Aru vìdi àccussì, pìnniènnu à nà scìddha ed’àrrùchjunùtu, ònnu càcàvasi dùi sòldi, sàlivu àru guàrdà ntà cèra e t’àccòrgì …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/01/31/minuccieddhu-bbi-cuntadi-malacarni/

Comme eravamo : Àra Màdunnèddha nosta

Luigi Bisignani     I “poeti” sandonatesi hanno lasciato scritti su vari argomenti ma non rammento alcun componimento sul “sacro”.  Ritrovare una vecchia poesia dedicata alla Madonna mi ha stupito avendo coscienza che, verso la “Madre celeste”, la maggioranza dei  sandonatesi, nei lampi di rabbia, hanno avuto  espressioni sempre blasfeme, salvo pentimenti e richieste di …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2021/11/22/comme-eravamo-ara-madunneddha-nosta/

Minuccièddhu bbì cùnta Stuòzzi ì stòria: Noi che nel medioevo

Luigi BisignaniNoi, che nel medioevo…Parte seconda     Noi, che nel medioevo…Parte seconda (Minucciu) …La famiglia Tonti, da mercanti avveduti, se hanno ottenuto ed accettato il “feudo” sandonatese, dovevano essere in possesso di buone informazioni sulla redditività dei “negozi” che si accingevano ad intraprendere. Si presume che dalle attività su terre e casali che costituivano …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2021/11/07/minuccieddhu-bbi-cunta-stuozzi-i-storia-noi-che-nel-medioevo-2/

Minuccièddhu bbì cùnta Stuòzzi ì stòria Noi, che nel medioevo….

Luigi Bisignani     Minuccièddhu bbì cùnta Stuòzzi ì stòria; La storia che segue è frutto di lunghe ricerche, delle quali rendo conto nella bibliografia. È anche il riepilogo di vari episodi accaduti nelle “terre sandonatesi” ed in quelle viciniori e la storia documentata di come terre e popolazioni calabresi sono state oggetto di vessazioni …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2021/11/05/minuccieddhu-bbi-cunta-stuozzi-i-storia-noi-che-nel-medioevo/

Minùcciu bbì cùntadi : Stuòzzi ì stòria

Luigi Bisignani Ho ricevuto e come sempre ho un’immenso piacere a farvene parte  e farvi passare un po di tempo con la storia paesana.     Minùcciu bbì cùntadi : Stuòzzi ì stòria Questo studio, titolo originario “E’ successo un ‘48”, è estratto dal volume “Ninaja” pubblicato in Pistoia nel 2014 per i tipi Il …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2021/10/18/minucciu-bbi-cuntadi-stuozzi-i-storia/

Quìri ch’addhèvanu animali (2)

Luigi Bisignani Ho ricevuto dal nostro Amico e paesano Minucciu e mi faccio un’immenso piacere a pubblicarlo     Minùcciu…..bbì cuntadi: Quìri ch’addhèvanu animali (2) Nel giornale Il Bruzio, ed in più edizioni, l’editore-direttore-cronista Vincenzo Padula fa una disamina dell’ambiente socio-economico ed agro-pastorale nella provincia cosentina, tramandando così quel che era il quotidiano di una …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2021/09/23/quiri-chaddhevanu-animali-2/

Cùmu ghèramu:I Gàlantuòmini

Luigi Bisignani In questo triste periodo di prigionia forzata, per passare il tempo la lettura é un’ottima soluzione e compagnia, come da parecchi anni il nostro amico MINUCCIU,ci manda spesso e puntuale le sue ricerche,ecco per voi l’ultimissima : I Gàlantuòmini     Quànnu ghèra quàtràru, àra Siddhàta gusàvadi à pàssiàta, rito esclusivamente maschile nei …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2020/05/06/cumu-gheramui-galantuomini/

Cùmu ghèramu : Arriètu à ‘nnà pòjsìa

Luigi Bisignani     Arriètu à ‘nnà pòjsìa  Quìri c’ànu lèsti ì cinqu’ànni ì scòla ntà l’ànni prìmu dò 1970, tèninu ì sicùru àmmènti cà nnòn sì mpàrà à mìmòria ì pòjsìi, pùa avìasi à chhi ffà ccà bacchètta e s’ avìasi ncàppàtu ù màstru ntà nà jùrnàta càrògna, à mànu addhùnni tì minàvadi, ppà …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2019/10/06/cumu-gheramu-arrietu-a-nna-pojsia/

Cùmu ghèramu: U’ ciùcciu c’àvìadi ì còrni

Luigi Bisignani Dopo un po di Vacanze,rieccoci qui operativi e pubblicare tutto quello che riguarda il nostro paese: San Donato di Ninea.A farmi capire che le ferie sono finite é il nostro amico e paisanu Minucciu ,che mi ha inviato questo bellissimo racconto  con qualche frase e parole nel dialetto paisanu. Cùmu ghèramu: U’ ciùcciu …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2019/09/11/cumu-gheramu-u-ciucciu-caviadi-i-corni/