On si santunatisi, sì……

La redazione & Minucciu

In questo Periodo come tutti gli anni c’é una moda ,oggi la moda é sul network e specialmente su facebook di chiedere ai membri di un gruppo “sei di…se…”

allora Minucciu ha voluto scrivere qualcosa su ” Sei di San Donato di Ninea se…

e vi ricordo che anche noi abbiamo questo tipo di gruppo “Sei di San Donato …se” oltre al gruppo ormai ben conosciuto Amici di San Donato di Ninea nel Mondo.

Nnè bìbbia nnè bbangèlu

Ma “cosa” è necessario per qualificare un sandonatese verace?. Bella domanda, né oziosa né vagabonda. La risposta non risulta facile né, ritengo, basti o ne sia sufficiente una sola. Ce ne vogliono tante, ma tante quante sono le superstizioni, le credenze, gli usi, i costumi, insomma quanto è tutto quel bagaglio di tradizioni che affondano radici nei secoli della storia sandonatese. Ciò è necessario, anche se nessuno, fra i nostri avi, questa storia l’ha scritta, limitandosi a tramandarla in forma orale e senza preoccuparsi di tutto quello che andava perduto, causa le modifiche o dimenticanze di quelli che storia e tradizioni le trasmettevano, raccontandole alle generazioni successive.

Pescando nei ricordi di “quatràru” e nei racconti uditi dagli anziani, tento di elencare tutto quel che i nostri vecchi avevano sperimentato e vissuto per poter vantare d’appartenere alla razza sandonatese. Il “curriculum” doveva tutto quel che il comune sentire riteneva essenziali per un buon sandonatese, nella buona e nella cattiva gestione che ciascuno faceva della propria vita.

Avverto che il seguito di questo “excursus” procede fra il serio ed i faceto, “fìssiànnu fìssiànnu” e nessuna delle circostanze deve ritenersi presente ed obbligatoria nel “cursus honorum” del sandonatese”, nel senso che non è obbligatorio aver fatto tutte le “esperienze” che illustrerò, basta averne realizzato, compiuto o messo in atto solo una parte.

Inizio dall’età più tenera e più importante perché era proprio lì, in quel periodo che il sandonatese vero prendeva forma e corpo.

Dopo questa la premessa, possiamo dire che. “On si santunatisi, sì……”:

-‘On sì stàtu àffasciàtu cùmu nù bomminieddhu à vràzza ajìntu.

-‘Ont’ànu assìmigghjàtu subbitu à ggùnu dà pàrintèra;

-‘Ont’ànu mìsu sùbbitu l’àbbitìnu ppù cùntramaluòcchiu;

-Ppi ti fa stà cìttu òntànu mìsu mmùcca u sùcatùru ì cuttùni ntìntu ntà l’àcqua e rù zùccaru;

-‘Onn’àsi màdi durmùtu frà dùi cùscini, ntò lièttu grànni;

-‘On sì stàtu mìsu ntò manghanièddhu;

-‘Onn’àsi mài mangiàtu ù pànicuòttu;

-‘On sì stàtu mài àffascinicàtu e n‘tò vicinànzu à vècchiarèddha òn ntà fàttu ù cùntraffàscinu;

-Ppì ttì smàmmà òntanu mìsu l’èriva àmara sùpa ù capìcchiu;

-‘Ont’ànu mài civàtu ccù nnà sucaròla d’àcqua ì grìsu;

-A cummàri i vàttisimu ontà tagghiàtu l’ugnicièddhi àri ttrì mìsi;

-‘Onn’asi mài cacàtu e pisciàtu ntà fàvuda, màncu lèstu ì tì cangià;

-‘Onn’àsi mài vìppitu làtti ‘animàli appèna mùntu;

-‘Onn’àsi mài avùtu nà mbùddha ì nà vreshja dò fuculàru;

-‘Onn’àsi jùtu ngùnucchjùni do fuculàru à nnànnti à pòrta;

-‘Onn’àsi mangiàtu fasuòli, cìciri, cichèrchj, fàvi, castàgni e pistìddhi cuòtti ntà pignàta;

-‘Ont’àsi arrustùtu àri vreshj dò fuculàru nù zichinièddhu i càrni ‘nfilàta à nnà furcìna;

-‘Onn’asi mài tinùtu ppà cùda ù puòrcu stièsu supa ù magghùni ppù scannà;

-‘Onn’àsi mài mangiàtu ù fìcatu i maiali frìttu cchì pipàzzi cruòschj;

-‘Onn’àsi mài àssaggiàtu ù sànghu ì maiali frittu;

-‘Onn’àsi mài stièsu nù jìditu sùpa ù tavulièri addhùnni tàgghjavanu à càrni ppì savuzìzzi;

-‘Onnàsi purtàtu ì càvuzi cùrti ccà tracòddha;

-Ppì sàntalucìa ònnàsi giràtu ccù sìcchiarièddu à circà a cùcciàta, à matìna prièstu;

-‘Onn’àsi mài fàttu àggàra à chìni pisciàvadi cchjù luntànu;

-‘Onn’àsi mài àcchjianàtu ppì pètri dè còsti dà tèrra;

-‘On sì mài jùtu à cògghj l’ànanzu ppì taràddhj;

-‘Onn’àsi mài cuòtu arigànu a màzzicièddhj;

-‘Onn’àsi mài cuòtu ù finuòcchju ppà sàvuzìzzao -‘Ont’àsi mài fàttu n’anièddhu cù nnà pòsta dò fièrru ì ciùcciu;

-‘Onn’àsi mai tiratu ù mantici o rà màzza ppì nnù furgiàru;

Cnsiderate questo come un piccolo anticipo delle cose che un sandonatese della mia generazione doveva scegliere di fare per ottenere lo status di “sàntunatìsi vèru”.

Febbraio 2014

Minucciu

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2014/02/19/on-si-santunatisi-si%e2%80%a6%e2%80%a6/

3 commenti

  • giuseppe di giorno il 19 Febbraio 2014 alle 17 h 46 min
  • Rispondi

  carissimo Minuccio ai proprio ragione sono tutte cose che noi ragazzi abbiamo fatto .addiritura io i petra da terra li o anche fatte all’ in giu’a ruzzoloni i costi da terra sono stati i nostri canpi da gioco ,de costi conoscevamo tutti i segreti e le grotte, i gafari erano le nostre piscine d’ estate,i pajari nte gafari i supa erano i nostri dopo scuola ,conplimenti per le tue publicazzione.

   • buono il 20 Febbraio 2014 alle 17 h 44 min
   • Rispondi

   Grazie Giusè, spero di interessarti e divertirti ancora.

  • giovanni il 19 Febbraio 2014 alle 21 h 18 min
  • Rispondi

  Minù un caro saluto. Ma o nni manca mancu guna!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.